„ქორი“ ერთ სივრცეში აერთიანებს ახალგაზრდა, კრეატიულ, ინოვაციურ და რაც მთავარია, საპროექტო სფეროსთვის საჭირო ყველა სპეციალობის მქონე გუნდს. ქორის საქმიანობა მოიცავს სრული საპროექტო მომსახურებისთვის საჭირო ყველა სერვისს, რომელიც აერთიანებს პროექტირებისათვის ყველა აუცილებელ ეტაპს, როგორიცაა: მიწის ნაკვეთების ანალიზი, პროექტირება, მომზადებული პროექტის შესაბამის ორგანოებთან შეთანხმება და მშენებლობის ზედამხედველობა. ჩვენი ამოცანაა გაგიწიოთ უმაღლესი ხარისხის მომსახურება უმოკლეს ვადებში. ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ გაწეული სამუშაოს ეფექტურობაზე.
რატომ ქორი?

„ქორი“ ერთ სივრცეში აერთიანებს ახალგაზრდა, კრეატიულ, ინოვაციურ და რაც მთავარია, საპროექტო სფეროსთვის საჭირო ყველა სპეციალობის მქონე გუნდს.
ქორის საქმიანობა მოიცავს სრული საპროექტო მომსახურებისთვის საჭირო ყველა სერვისს, რომელიც აერთიანებს პროექტირებისათვის ყველა აუცილებელ ეტაპს, როგორიცაა: მიწის ნაკვეთების ანალიზი, პროექტირება, მომზადებული პროექტის შესაბამის ორგანოებთან შეთანხმება და მშენებლობის ზედამხედველობა.
ჩვენი ამოცანაა გაგიწიოთ უმაღლესი ხარისხის მომსახურება უმოკლეს ვადებში.
ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ გაწეული სამუშაოს ეფექტურობაზე.

ზედამხედველობა

მშენებლობის ზედამხედველობა ერთ-ერთი საჭირო და მოთხოვნადი ეტაპია ჩვენს საქმიანობაში. ზედამხედველობა აიოლებს დამკვეთის მხრიდან მშნებლობის მიმდინარეობის პროცესის კონტროლს და ხელს უწყობს ზედმიწევნით განხორციელდეს მშენებლობის ეტაპების დაცვა და მიმდინარეობის პროცესი.
აღნიშნული მომსახურების უმთავრესი მიზანია ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით განხორციელდეს შენობა/ნაგებობების მშენებლობა, რათა არ შეექმნას დაბრკოლება შენობა/ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების პროცესს.

მშენებლობის ზედამხედველობა ერთ-ერთი საჭირო და მოთხოვნადი ეტაპია ჩვენს საქმიანობაში. ზედამხედველობა აიოლებს დამკვეთის მხრიდან მშნებლობის მიმდინარეობის პროცესის კონტროლს და ხელს უწყობს ზედმიწევნით განხორციელდეს მშენებლობის ეტაპების დაცვა და მიმდინარეობის პროცესი. აღნიშნული მომსახურების უმთავრესი მიზანია ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით განხორციელდეს შენობა/ნაგებობების მშენებლობა, რათა არ შეექმნას დაბრკოლება შენობა/ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების პროცესს.
მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღება დამკვეთებთან ურთიერთობა ჩვენთვის პრიორიტეტია. ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტების მიხედვით განხორციელებული მშენებლობის დასრულების შემდგომ მისი ექსპლუატაციაში მიღების პროცესში სანებართვო პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, ყოველთვის მზად ვართ შესაძლებლობის შემთხვევაში მოხდეს კანონმდებლობის ფარგლებში შეთანმებული პროექტის კორექტირება და განხორციელებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღება. ასევე, ამნისტიის პროექტის ფარგლებში ჩვენს მიერ არაერთი დარღვევით ნაწარმოები შენობის მიღება განხორციელდა ექსპლუატაციაში და კვლავ გრძელდება აღნიშნული პროცესი სხვა მშენებლობების მიმართ.
მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღება

დამკვეთებთან ურთიერთობა ჩვენთვის პრიორიტეტია. ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტების მიხედვით განხორციელებული მშენებლობის დასრულების შემდგომ მისი ექსპლუატაციაში მიღების პროცესში სანებართვო პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, ყოველთვის მზად ვართ შესაძლებლობის შემთხვევაში მოხდეს კანონმდებლობის ფარგლებში შეთანმებული პროექტის კორექტირება და განხორციელებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღება.
ასევე, ამნისტიის პროექტის ფარგლებში ჩვენს მიერ არაერთი დარღვევით ნაწარმოები შენობის მიღება განხორციელდა ექსპლუატაციაში და კვლავ გრძელდება აღნიშნული პროცესი სხვა მშენებლობების მიმართ.

ჩვენი პარტნიორები

CORE © 2020 ყველა უფლება დაცულია