+ 995 596 84 00 01 / + 995 511 17 72 01
თბილისი, რაფაელ აგლაძის ქ. 1
core.org.ge@gmail.com / coreinvest.org.ge@gmail.com

პროექტები

პროექტები – გთავაზობთ ჩვენ მიერ განხორციელებული პროექტების სრულ ფოტო-ალბომს. იხილეთ თითოეული მათგანი შესაბამისი კატეგორიების მიხედვით