სერვისები

ვრცლად

  • 50 მეტრიანი განაშენიანების კვლევა (სპეც-ნებართვა)
  • ისტორიული განაშენიანების კვლევა
  • გრგ (განაშენიანების რეგულირების გეგმა)
  • გაპი (მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა)
  • განშლა (განშლის მომზადება რეესტრისათვის)
  • შენობის ექსპლუატაციაში მიღება
  • იურიდიული მომსახურება
  • ზედამხედველობა
  • მშენებლობის ნებართვის გაგრძელება
  • ტერიტორიის ანალიზის მომზადება