+ 995 596 84 00 01 / + 995 511 17 72 01
თბილისი, რაფაელ აგლაძის ქ. 1
core.org.ge@gmail.com / coreinvest.org.ge@gmail.com

სერვისები

ვრცლად

  • 50 მეტრიანი განაშენიანების კვლევა (სპეც-ნებართვა)
  • ისტორიული განაშენიანების კვლევა
  • გრგ (განაშენიანების რეგულირების გეგმა)
  • გაპი (მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა)
  • განშლა (განშლის მომზადება რეესტრისათვის)
  • შენობის ექსპლუატაციაში მიღება
  • იურიდიული მომსახურება
  • ზედამხედველობა
  • მშენებლობის ნებართვის გაგრძელება
  • ტერიტორიის ანალიზის მომზადება