არქიტექტურა

 • არქიტექტურული პროექტი
 • 41-ე დადგენილება (შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესების დადგენა)
 • 1-ლი კლასის სამუშაოები (ფოტო-მონტაჟი)
 • მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
 • დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი
 • დასაბუთების ალბომი
ვრცლად
 • 50 მეტრიანი განაშენიანების კვლევა (სპეც-ნებართვა)
 • ისტორიული განაშენიანების კვლევა
 • გრგ (განაშენიანების რეგულირების გეგმა)
 • გაპი (მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა)
 • განშლა (განშლის მომზადება რეესტრისათვის)
 • შენობის ექსპლუატაციაში მიღება
 • იურიდიული მომსახურება
 • ზედამხედველობა
 • მშენებლობის ნებართვის გაგრძელება
 • ტერიტორიის ანალიზის მომზადება


გეოდეზია

 • ტოპოგრაფიული რუკის შედგენა (ტოპო)
 • საკადასტრო აზომვითი ნახაზები (რეესტრისათვის)
 • მიწის გაერთიანება-გამიჯვნა (რეესტრისათვის)
 • აზომვითი ნახაზები (რეესტრისათვის)
 • ტერიტორიის ფოტო და ვიდეო გადაღება (დრონით )
 • მიწის ნაკვეთის და საპროექტო შენობის დაკვალვა


კონსტრუქციები და ინჟინერია

 • კონსტრუქციული პროექტი
 • კონსტრუქციული პროექტის საექსპერტო შეფასება
 • ფუძე-საძირკვლების საექსპერტო შეფასება
 • კონსტრუქციული საექსპერტო შეფასება
 • ზედამხედველობა
 • მშენებლობა


გეოლოგია

 • საინჟინრო გეოლოგია
 • საინჟინრო გეოლოგიის საექსპერტო შეფასება
 • გეოლოგიური კვლევა


დენდროლოგია

 • დენდროლოგიური პროექტი
 • გამწვანების პროექტი
 • არსებული სიტუაციის დენდროლოგიური კვლევა


სატრანსპორტო

 • სატრანსპორტო მოძრაობის სქემები
 • სატრნასპორტო კვლევა


საინვესტიციო პროექტები

 • მიწის ნაკვეთის კვლევა
 • მიწის ნაკვეთის მოძიება საინვესტიციოდ
 • საინვესტიციო პროექტის შეთანხმება
 • საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს-გეგმის შედგენა


დიზაინი და მარკეტინგი

 • ლოგოს შექმნა
 • ბრენდბუქის შექმნა 
 • ვებ-გვერდის შექმნა
 • სოციალური ქსელები
 • არქიტექტურული მინათება
 • მარკეტინგული აქტივობები

©2020 "CORE" All rights reserved